Италија у време Наполеона

Класицизам у Европи

Италијански класицизам

Књижевност Италијанског класицизма: Винченцо Монти, Иполито Пиндемонте, Уго Фосколо

У. Фосколо: Сонети и песма О гробовима

Европски романтизам и италијански романтизам

Настанак и развој италијанског романтизма

Књижевност романтизма

Алесандро Манцони

Роман Вереници

Ђакомо Леопарди

Песме