Филолошко-уметнички факултет
youtubeyoutubeyoutube

Филолошко-уметнички факултет публикује тематске зборнике, у виду зборника по позиву (у оквиру обраде истраживачких пакета на пројектима) или зборника радова са научних скупова и округлих столова.

rock n roll korica page 001 2

Зборници у издању Филолошко-уметничког факултета:

2017

 • Зборник радова Америка (у припреми)
 • Зборник радова са научног округлог стола Радоје Симић одржаног у Крагујевцу, 11. марта 2017 (у припреми)
 • Зборник радова са IX научног скупа младих филолога Савремена проучавања језика и књижевности одржаног у Крагујевцу, 8. априла 2017 (у припреми)
 • Зборник радова са XII међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, заказаног за 27–28. октобар 2017 (Књига 1)
 • Зборник радова са Међународног научног скупаDire, écrire, agir en français 3 (DEAF 3) заказаног за 3–4. новембар 2017 (у припреми)

2016

 • Зборник радова са Стручно-уметничко-научног округлог стола Графика данас – позиција графике као уметничке праксе у актуалном тренутку одржаног у Крагујевцу, 1. децембра 2016 (у припреми)
 • Зборник радова са VIII међународног конгреса Асоцијације италијаниста Балкана (AIBA), La fictio sul palcoscenico della storia (Фикција на позорници историје) одржаног у Крагујевцу, 25–26. новембра 2016 (у припреми)
 • Зборник радова са XI међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност одржаног у Крагујевцу, 28–29. октобра 2016) Књига 1, Књига 2, Књига 3
 • Зборник радова са VIII научног скупа младих филолога Савремена проучавања језика и књижевности (Крагујевац, 2. април 2016) Књига 1, Књига 2
 • Зборник радова са Међународног научног округлог стола Душан Иванић (Крагујевац, 19. март 2016)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • Зборник радова са IV међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност (Крагујевац, 30–31. октобар 2009) Књига 1, Књига 2, Књига 3
 • Зборник радова са I научног скупа младих филолога Савремена проучавања језика и књижевности (Крагујевац, 14. фебруар 2009) Књига 1, Књига 2

2008

 • Зборник радова са III међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност (Крагујевац, 31. октобар–1. новембар 2008) Књига 1, Књига 2Књига 3

2007

 • Зборник радова са II међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност (Крагујевац, 26–27. октобар 2007) Књига 1, Књига 2

2006

 • Зборник радова са I међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност (Крагујевац, 31. октобар–1. новембар 2006) Књига 1, Књига 2