Филолошко-уметнички факултет
youtubefacebooklinkedininstagram

ОАС - Енглески језик и књижевност

О студијском програму

Студијски програм четворогодишњих основних академских студија Енглески језик и књижевност (240 бодова) усклађен је са принципима Болоњске декларације и стандардима прописаним од стране Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије. Програм је конципиран тако да нуди теоријска и практична знања неопходна за послове професора енглеског језика (након завршених мастер академских студија), преводиоца за енглески језик, те различите послове у установама културе (библиотеке, културни центри, издаваштво) и јавног информисања (штампани и електронски медији). Након завршених студија студент стиче звање дипломирани филолог – енглески језик и књижевност.

 

Зашто студирати Енглески језик и књижевност на ФИЛУМ-у?

Одговара др Николa Бубањa, ванредни професор, руководилац студијског програма Енглески језик и књижевност:

 • Зато што сумњате.
 • Зато што не желите да живите стереотип.
 • Зато што осећате да су бинарне опозиције лажне и осиромашујуће.
 • Зато што сте носилац просвећене свести која се опире цинизму и прихватању идеолошких маски.
 • Зато што, дубоко у себи, осећате позив да сазнате шта ове речи значе.
 • Не зато што не знате шта бисте са собом.
 • Не зато што други не знају шта би са вама.

Одговара др Мирјанa Мишковић-Луковић, редовни професор, шеф Катедре за англистику:

 • Зато што Вас пријатељски дочекујемо, стваралачки усмеравамо и испраћамо радознале да баш Ви одговорите на неодговорена питања.
 • Зато што сте знањем и вештинама које код нас стичете свуда добродошли.
 • Зато што имамо разгранату мрежу стипендија за студентску мобилност.
 • Зато што једини пружамо интегрални приступ прагматици, а комуникација нас дефинише као људска бића.
 • Зато што нисмо традиционалисти у књижевности – откријте зашто.
 • Зато што Вас оспособљавамо за методику наставе језика и књижевности на свим нивоима образовања.
 • Зато што Вас упућујемо у тајне превођења кроз интерактивне радионице.
 • Зато што Вам подстичемо реторички и уметнички изражај кроз драмске секције.
 • Зато што смо ту управо због Вас.

Наставно особље

 

ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
62041 Увод у англо-америчку књижевност 1 2 1 5 Обавезни
62011 Средњовековна енглеска књижевност 1 2 2 5 Обавезни
60021 Увод у општу лингвистику 1 2 1 3 Обавезни
60163 Српски језик 1 (фонетика и морфологија) 1 2 1 3 Обавезни
62022 Интегрисане вештине енглеског језика 1 1,2 2 12 12 Обавезни
62012 Други страни језик - интегрисане вештине 1 (бира се 1 од 5) Изборни
  60262 - Италијански језик 1 1, 2  2 6 Изборни
  60212 - Немачки језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60232 - Француски језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60242 - Шпански језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
  60282 - Руски језик 1 1, 2 2 6 8 Изборни
61802 Изборни 1 ( бира се 1 од 4 ) Изборни
  60122 - Увод у философију 1, 2 4 0 6 Изборни
  60142 - Увод у естетику 1, 2 4 0 6 Изборни
  60152 - Социологија културе 1, 2 4 0 6 Изборни
  70184 - Историја уметности 1, 2 4 0 6 Изборни
62072 Увод у студије британске цивилизације и културе 2 2 0 4 Обавезни
62112 Ренесансна енглеска књижевност 2 2 2 6 Обавезни
60294 Српски језик 2 (лексикологија и синтакса) 2 2 1 3 Обавезни
62061 Фонетика енглеског језика 2 2 2 5 Обавезни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
62233 Књижевност енглеског класицизма и романтизма 3 2 2 5 Обавезни
62243 Увод у америчке студије 3 2 2 5 Обавезни
62124 Интегрисане вештине енглеског језика 2 3, 4 2 10 12 Обавезни
62134 Енглески роман 18.века 3 2 2 4 Обавезни
62014 Други страни језик - интегрисане вештине 2 ( бира се 1 од 5 ) Изборни
  60264 - Италијански језик 2 3, 4 2 6 8 Изборни
  60214 - Немачки језик 2 3, 4 6 8 Изборни
  60234 - Француски језик 2 3, 4 2 6 8 Изборни
  60244 - Шпански језик 2 3, 4 2 6 8 Изборни
  60284 - Руски језик 2Увод у општу лингвистику 3, 4 2 6 8 Изборни
62213 Изборни 3а ( бира се 1 од 3 ) Изборни
  60124 - Општа психологија 3 4 4 8 Изборни
  60144 - Општа педагогија 3 4 8 Изборни
  60164 - Етика и образовање 3, 4 4 0 8 Изборни
62172 Морфологија енглеског језика 3 2 2 5 Обавезни
62274 Викторијанска књижевност 4 2 2 4 Обавезни
62384 Синтакса енглеског језика 4 2 2 5 Обавезни
62263 Фонологија енглеског језика 4 2 2 4 Обавезни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
62415 Приступи и методе у настави енглеског језика 5 2 2 6 Обавезни
62425 Старија америчка књижевност 5 2 2 5 Обавезни
62445 Примењена стилистика енглеског језика 5 2 1 4 Обавезни
62126 Интегрисане вештине енглеског језика 3 5,6 2 12 12 Обавезни
62215 Изборни 5а ( бира се 1 од 3 ) Обавезни
  60155 - Увод у ирске студије 5  2 1 3 Изборни
  62554 - Увод у канадске студије 5  2 1 3 Изборни
  62335 - Увод у контрастивну лингвистику 5 2 1 3 Изборни
62225 Изборни 5б ( бира се 1 од 3 ) Изборни
  62345 - Стилистика енглеског језика 5 2 1 3 Изборни
  62355 - Постколонијална књижевност и култура 5 2 1 3 Изборни
  62365 - Пол Остер и постмодерно доба  5 2 1 3 Изборни
62536 Лексичка семантика енглеског језика 5 2 2 6 Обавезни
62445 Лингвистичка прагматика енглеског језика  6 2 2 5 Обавезни
62556 Учење енглеског као страног језика кроз компетенције и вештине 6 2 2 6 Обавезни
62757 Шекспир 6  2 2 4 Обавезни
62216 Изборни 6а (бира се 1 од 3)          
  62446 - Увод у транслатологију 6 2 1 3 Изборни
  62456 - Увод у шкотске студије 6 2 1 3 Изборни
  60396 - Митологија у драмској књижевности 6 2 1 3 Изборни
62216 Изборни 6б ( бира се 1 од 3 )
Изборни
  62466 - Поезија Џона Дана 6 2 1 3 Изборни
  62476 - Џулијан Барнс и постмодерно доба 6 2 1 3 Изборни
  62486 - Модерно песништво Северне Ирске 6 2 1 3 Изборни
ШифраНазивСеместарПредавањаВежбеЕСПБОбавезни/
Изборни
62128 Интегрисане вештине енглеског језика 4 7,8 2 12 12 Обавезни
62119 Когнитивна прагматика енглеског језика 7 2 2 6 Обавезни
62587 Књижевност енглеског модернизма 7 2 2 5 Обавезни
62507 Књижевност америчког модернизма 7 2 2 5 Обавезни
62627 Тестирање и евалуација у настави енглеског језика 7 2 2 6 Обавезни
62217 Изборни 7 ( бира се 1 од 4 ) Изборни
  62647 - Варијетети енглеског језика  7 2 1 3 Изборни
  60527 - Поезија Џона Милтона 7 2 1 3 Изборни
  62657 - Оскар Вајлд и Лондон крајем XIX века 7 2 1 3 Изборни
  62718 - Песништво Т.С. Елиота 7 2 1 3 Изборни
62566 Савремена америчка књижевност 8 2 2 5 Обавезни
62728 Савремена енглеска књижевност 8 2 2 5 Обавезни
62546 План, програм и пракса у настави енглеског језика 8 2 2 6 Обавезни
62617  Реченична семантика енглеског језика 8 2 2 4 Обавезни
 62228 Изборни 8 (бира се 1 од 4) 8        
  62758 - Харолд Пинтер и британска драма 8 2 1 3 Изборни
  62638 - Увод у студије британске и америчке научне фантастике 8 2 1 3 Изборни
  62778 - Вијетнамски рат у америчкој књижевности и филму 8 2 1 3 Изборни
  65209 - Конверзациона анализа 8 2 1 3 Изборни

Распоред предмета по годинама студија за наставни план од 2021. године